Ugrás a tartalomra
Shiai

Párviadal életre-halálra, verseny. Kiejtésük különböző, írásjelük egyforma.

Shidoin

Vezető, irányító, oktató, edző

Shihan

Oktató, mester – az oktatók oktatója. 5-6. dan felett van lehetőség a Shihan (professzor?) megszólításra. Némely harcművészet esetén a fokozattal automatikusan jár a titulus, más irányzatoknál a fokozat önmagában nem elég. Egyes források szerint az iskolán belül használatos, az iskolán kívül sensei.

Shiho giri

Vágás négy irányban.

Shiho nage

Dobás négy irányban. Alapja a shiho giri.

Shikaku

Holt szög. Olyan helyzet (a partnerhez viszonyítva), amelyben a partner számára nehéz a támadás vagy annak folytatása, és ahonnan viszont könnyen irányítható az ő egyensúlya és mozgása. Az Aikido technikák első lépése gyakran a shikaku megvalósítása.

Shiki

Bátorság, forma, stílus

Shikko

Térden járás. A shikkó nagyon fontos a tömegközéppont (hara) tudatosságának fejlesztésére, továbbá erősíti a csípőt és a lábat. Az Aikido technikák nagy részét ebből a helyzetből is gyakorolják.

Shin bu honrai fuji

Az istenek útja és a harcos útja eredetileg nem két különböző ösvény. Az alapító egyik mondása, ami a shinto és budo alapvető egységét fejezi ki.

Shin ki ryoku ichi

Az elme, az energia és a technika egyesítése.

Shinai

Bambusz kard

Shingon

Igaz szó. Az egyik régi buddhista szekta japánban.

Shini tai

Szó szerint halott test. A helyzet amikor valaki elveszti az egyensúlyát, a pozícióját és azt képtelen visszanyerni.

Shinkenshobu

árbaj igazi kardokkal. Azt fejezi ki, hogy az Aikido gyakorlás során az embernek úgy kell viselkednie, mintha (bizonyos értelemben) valódi kardokkal folyó élethalálharcról lenne szó. Különösen arra értendő, hogy az Aikido gyakorlás közben az embernek kizárólag az Aikido-ra szabad gondolnia, mint ahogy egy vérre menő párbaj esetében is kizárólag a párbajra koncentrál.

Shinshin

Test és értelem

Shinshin sugyo

Test és értelem gyakorlás, edzés

Shinshin toitsu

Test és értelem egyesítése, egyesített test és szellem

Shintai

Egyenes mozgás (sintai)

Shintai

Előre-hátra mozgás, test

Shinto

Az istenek útja. Japán természetvallás, amit ezen a néven, a buddhizmus Japánba beérkezése után, az attól való megkülönböztetés érdekében említik. A történelem során viszonylag jól megfért más egyéb vallásokkal, bár az uralkodó osztály elsősorban mindig is buddhista volt. A második világháború előtt elég szerencsétlenül, a hazafias lelkület szítására államvallássá tették, de ezt 1945 után eltörölték. A mai átlag-japán nem különösebben vallásos, lelkében jól összeférnek a különböző vallások ceremóniái, míg az esküvők nagy része shinto (és manapság keresztény) szertartás szerint zajlik, a temetések általában buddhista szokás szerint.

Shinzen ni rei

Meghajlás a szentély felé

Shita

Ereszkedő

Shita hara

Alhas, a has alsó része (hara, seika tanden)

Shita no

Az alsó rész valamilye

Shizen

Természet

Shizentai

Természetes állás - stabil és kiegyensúlyozott

Shizoku

Bizt(onság)os pont

Sho

Kicsi

Shodan

Kezdő dan, az első mesteri fokozat.

Shomen

Elülső rész, homlokzat, előre. Arc vagy a dojo szentélye.

Oldalak