Skip to main content

Ashi waza – láb- és lépéstechnika

 1. alapállások

 2. irányok

 3. távolságok

 4. egyéb állások

 5. lépések

 6. kitérések

 

1. Alapállás

Az Aikidoban, a lábak elhelyezkedését illetően két kiindulóhelyzetet (shizentai vagy kamae) különböztetünk meg. Jobb és bal oldali alapállást.

1. 1 migi shizentai – jobb oldali alapállás

 • jobb láb van elől

 • elől levő láb (ai / oi) lábfej kifelé fordul, vagy előre néz

 • hátul levő láb (gyaku) lábfej kifelé fordul

 • testsúly nagyobb része az elől levő lábra esik

 • ai láb térde enyhén behajlítva

 • gyaku láb térde inkább egyenes

 • törzs egyenes

 • csípő előre néz, esetleg enyhén fordul a hátul levő láb oldala felé

 • kezek a test előtt (ai kéz mellkas, gyaku kéz has (hara) magasságban), a két könyök enyhén hajlítva

 • állás hossza 1,5-2 vállszélesség

1. 2 hidari shizentai – bal oldali alapállás

Ugyan az, mint a migi shizentai csak az ellentétes (bal) oldalon.

2. Alapállások menetirányhoz viszonyított helyzete

2. 1 hanmi

Jelentése: fél test (kamae vagy shizentai).

2. 2 yaya hanmi

Jelentése: egy kicsit.

2. 3 ma hanmi

Jelentése: teljesen.

 

3. Távolságok

 1. to ma – messze: kb. 2 lépés távolság
 2. uchi ma – vágó távolság: kb. 1 lépés (átlagos)
 3. chika ma – közel, mellett

4. Egyéb állások

4. 1 heisoku dachi – zárt állás


4. 2 musubi dachi – kapcsolódó állás (sarkak)


4. 3 heiko dachi – párhuzamos állás


4. 4 fudo dachi – mozdíthatatlan állás


4. 5 yoi dachi – felkészülési állás


4. 6 uchi hachiji dachi – befelé forduló állás


4. 7 kiba dachi – lovagló állás


4. 8 shiko dachi – szög állás

 

4. 9 zenkutsu dachi – elöl hajlított állás

(vállszélességű, hosszú állás)


4. 10 kokutsu dachi – hátul hajlított állás

(csípőszélességű, rövid állás)


4. 11 neiko ashi dachi – macska (láb) állás

(csípőszélességű, nagyon rövid állás)

4. 12 sanshin dachi – háromszög állás

5. Lépések

A lépésekkel azonos síkban – előre-hátra irányban – mozgunk.
 

5. 1 ayumi ashi – váltott lábú lépés

Hátul levő láb kezdi a lépés. Egyszerű séta.
 

5. 2 okuri ashi – követő lépés

Ai láb nyújtja az állást, majd ehhez zár a gyaku láb. Harcművészeti szempontból érdemes megjegyezni, hogy a látható láb kezdi a mozdulatot.
 

5. 3 tsugi ashi – megelőző lépés

Gyaku láb rövidíti, majd ai láb nyújtja az állást. Harcművészeti szempontból érdemes megjegyezni, hogy a nem látható, takarásban levő láb kezdi a mozdulatot.

Megjegyzés: A tsugi és okuri lépések végrehajtása egyes források szerint a fenti módon történik, más források szerint éppen fordítva.

5. 4 Speciális lépések

 

5. 4. 1 ashi no fumikae – oldalváltás

mae: gyaku (takarásban levő) láb előre zár, majd az ai láb hátra nyit.
ushiro: ai láb hátra zár, majd a gyaku láb előre nyit.

5. 4. 2 ashi hantai = ashi no fumikae
 

5. 4. 3 suri ashi – szúró lépés

Gyakorlatilag okuri ashi, de funkciójában annál erőteljesebb.

5. 4. 4 mawatte – irányváltás

6. Kitérések

A kitérésekkel térben mozogva – előre-hátra és jobb-bal irányban – mozdulunk el a támadás síkjából.
 

6. 1 Kitérési irányok

6. 1. 1 omote (irimi)

Az uke arc felöli oldala, „eleje”. Omote oldalon történő egyenes vonalú ellépés, belépés.

6. 1. 2 omote tenkan

Az uke arc felöli oldala, „eleje”. Omote oldalon történő köríves ellépés, belépés.

6. 1. 3 ura (tenkan)

Az uke hát felöli oldala, „hátulja”. Ura oldalon történő köríves ellépés, belépés.

6. 1. 4 ura irimi

Az uke hát felöli oldala, „hátulja”. Ura oldalon történő egyenes vonalú ellépés, belépés.

6. 2 A 4 tradicionális kitérési forma

 

6. 2. 1 irimi (irimi tenkai)

 

6. 2. 2 tenkan (ushiro tenkan)

 

6. 2. 3 irimi tenkan

 

6. 2. 4 hito emi (kaiten irimi)

 

6. 3 Kitérések

 
6. 3. 1 mae irimi ashi

Ai láb előre-oldalra lép ki.
Gyaku láb követi a lépést.

Oldalváltás nincs.
Irányváltás nincs.

6. 3. 2 ushiro irimi ashi

Gyaku láb előre-oldalra lép ki.
Ai láb követi a lépést.

Oldalváltás van.
Irányváltás nincs.

6. 3. 3 mae tenkan ashi

Ai láb hátra lép – nyit.
Gyaku láb igazít – rövidíti az állás.

Oldalváltás van.
Irányváltás nincs.

6. 3. 4 ushiro tenkan ashi

Irányváltás.
Gyaku láb hátra lép.
Ai láb igazít – ha szükséges.

Oldalváltás nincs.
Irányváltás van.

ushiro tenkan ashi lépésekre bontva
- mawatte + mae tenkan ashi

6. 3. 5 kaiten irimi vagy hito emi

Ai láb előre lép.
Irányváltás.
Gyaku láb igazít – rövidíti az állás.

Oldalváltás van.
Irányváltás van.

2-3. mozdulatot egyszerre, egy ütemben hajtjuk végre.

hito emi lépésekre bontva
- mae irimi ashi + mawatte

6. 3. 6 irimi tenkai

Gyaku láb előre lép.
Irányváltás.
Ai láb igazít – rövidíti az állás.

Oldalváltás nincs.
Irányváltás van.

irimi tenkai lépésekre bontva
- ushiro irimi ashi + mawatte

6. 3. 7 irimi tenkan

Gyaku láb előre lép.
Irányváltás.
Ai láb hátra lép.

Oldalváltás van.
Irányváltás van.

irimi tenkai lépésekre bontva
- ushiro irimi ashi + ushiro tenkan ashi
- irimi tenkai + mae tenkan ashi
- ushiro irimi ashi + mawatte + mae tenkan ashi

6. 3. 8 mae tenshi ashi

Ai láb hátra-oldalra lép.
Gyaku láb rövidíti az állást.

Oldalváltás van.
Irányváltás nincs.

6. 3. 9 ushiro tenshi ashi

Gyaku láb hátra-oldalra lép.
Ai láb rövidíti az állás.

Oldalváltás nincs.
Irányváltás nincs.